Наші послуги спрямовані на такі групи клієнтів:
 • українські фінансово-промислові групи, які залучають капітал чи стратегічного партнера, мають намір провести реструктуризацію, продати непрофільні активи або бізнес в цілому
 • власники компаній, які мають намір продати свій бізнес або залучити борговий та/або акціонерний капітал для розвитку бізнесу
 • стратегічні або фінансові інвестори,  які мають намір здійснити купівлю активів на території  України, СНД або Східної Європи
 • будь-які з перерахованих вище, яким необхідна оцінка або fairness opinion (незалежна або альтернативна оцінка)
 • M&A консалтинг
  M&A консалтинг передбачає надання послуг фінансового радника в угодах по злиттю та поглинанню, тобто в угодах купівлі-продажу корпоративних прав. 
   
  В одних угодах Мозаік представляє своїх клієнтів на стороні, яка продає (тобто працює на sell side), в інших — на стороні, яка купує (buy side). Ми також надаємо послуги фінансового радника при поглинаннях, створеннях державно-приватних партнерств (ДПП), а також в угодах по приватизації.
   
  Наш підхід базується на тому, щоб M&A активність була спрямована на створення додаткової вартості і призводила до змін на краще. 
   
  Мозаік — Ваш надійний партнер. Ми ретельно і з повним залученням в процес ведемо угоду з самого її початку і до закриття. Ми беремось і виконуємо угоди будь-якого рівня складності: від простої локальної угоди до складноструктурованої угоди за участю іноземних контрагентів (cross-border deal).
 • Консультації для сторони, яка продає
  Наші консультації для даного типу угод зазвичай включають в себе, не обмежуючись:
   
  • Надання консультацій клієнту в сфері аналізу і оцінки моделі його бізнесу та фінансового стану
  • Визначення цілей продажу, стратегії виходу
  • Побудову фінансової моделі і підготовка інформаційного або інвестиційного меморандуму, а також всіх інших презентаційних документів, які  використовуватимуться в процесі спілкування з потенційними покупцями
  • Формування загального списку потенційних покупців
  • Структурування транзакції
  • Допомогу і участь в перевірках благонадійності (due diligence), включаючи підготовку компанії до процесу (формування data room та ін.)
  • Роботу з радниками і консультантами покупця, аналіз всіх документів, які мають відношення до угоди і компанії 
  • Проведення перемовин з покупцями і узгодження умов угоди
  • Участь в закритті угоди
 • Консультації для сторони, яка купує
  Наші консультації для такого виду угод зазвичай включає в себе, не обмежуючись:
   
  • Розробку M&A стратегії разом з клієнтом із урахуванням поточних ринкових умов
  • Формування загального списку цілей для потенційної купівлі з урахуванням положень розробленої M&A стратегії
  • Контактування з компаніями зі списку цілей, отримання конкретного уявлення про їх бізнес і оцінка вартості компанії
  • Участь і управління процесом перевірки благонадійності (due diligence)
  • Роботу з радниками і консультантами покупця, аналіз всіх документів , які мають відношення до угоди і компанії
  • Проведення перемовин з продавцями і узгодження умов угоди
  • Участь в закритті угоди
 • Консультаційні послуги при злитті
  Наші консультації для такого виду угод зазвичай включають в себе, не обмежуючись:
   
  • Розробку M&A стратегії разом з клієнтом з урахуванням поточних ринкових умов
  • Формування списку партнерів, контактування з ними
  • Побудову фінансової моделі об'єднаного бізнесу, оцінку часток сторін
  • Участь і управління процесом перевірки благонадійності
  • Роботу з радниками і консультантами другої сторони, перегляд і аналіз всіх документів, які мають відношення до угоди і компанії
  • Проведення перемовин і узгодження умов угоди
  • Участь в закритті угоди
 • Консалтинг для угод по приватизації, створенню державно-приватних партнерств
  Ми бачимо значний потенціал для такого виду угод на території України. Наша ефективність в таких процесах обумовлена:
  • глибоким знанням теорії і практики в області фінансів, інвестицій, бюджетування і планування, які є особливо важливими для формування і функціонування ДПП; 
  • багаторічним досвідом договірної роботи та структурування угод; 
  • знанням підходів до проектів професійних інвесторів і постачальників капіталу; 
  • ретельним підходом і великою увагою до деталей у всіх процесах та послугах, які ми надаємо своїм клієнтам.
 • Залучення капіталу
  Мозаік допомагає своїм клієнтам залучити як борговий, так і акціонерний капітал для подальшого росту.  
   
  Регулярно спілкуючись з різноманітними постачальниками капіталу для українських компаній (представниками міжнародних фінансових організацій, стратегічними та фінансовими інвесторами), ми в деталях розуміємо їх зацікавленості, інвестиційні стратегії і правила, які застосовуються сьогодні на ринку. Ми вважаємо, що правильна підготовка клієнта - це основна запорука успіху в процесі залучення капіталу. Наші банкіри працюють в партнерстві з власниками і менеджерами компаній, щоб:
  • відкрити нові можливості розвитку компаній, "оцифрувати" їх і створити детальний план їх реалізації;
  • грамотно донести і розкрити постачальникам капіталу суть і всі нюанси проекту по залученню капіталу для нашого клієнта;
  • створити нові стратегічні альянси і успішні довгострокові відносини з інвесторами і кредиторами;
  • створити для компаній нові бази для росту. 
   Якість наших аналітичних продуктів (дослідження ринку, фінансових моделей, інвестиційних меморандумів тощо) високо оцінюються представниками міжнародних фінансових організацій і професійними інвесторами.
 • Оцінка і розрахунок поточної та майбутньої потреби в капіталі
  Аналізуючи поточний стан і перспективи розвитку бізнесу клієнта і «оцифровуючи» їх, ми моделюємо різноманітні ситуації і комбінуємо види доступного фінансування, в результаті чого клієнт отримує найбільш адекватну оцінку його необхідності в капіталі, а також оптимальний баланс між власним капіталом і боргом.   
 • Підготовка компанії до залучення капіталу
  Багато компаній усвідомлюють необхідність залучення додаткового фінансування для реалізації проектів росту, але не всі із них достатньо підготовані до виходу на ринок за капіталом.
   
  Наші спеціалісти допоможуть компанії зробити всю необхідну роботу по підготовці  широкого спілкування з професійними постачальниками капіталу і зроблять все можливе, щоб Ви отримали фінансування по оптимальній ціні, тому що ми знаємо:
  • коли потрібно виходити на ринок: з точки зору готовності самої компанії і ситуації, яка склалася на ринку капіталу;
  • як на Вас будуть дивитись інвестори і що буде об'єктом їх найбільш пильної уваги;
  • що повинно бути в компанії, щоб вона зацікавила інвестора;
  • як сформувати і відстояти оцінку вартості бізнесу, захистити стратегію росту;
  • як структурувати чесне партнерство і т.д.
 • Залучення акціонерного капіталу
  Мозаік здійснює пошук стратегічних і фінансових партнерів, повністю веде процес роботи і спілкування з ними:
  • здійснюючи підготовку презентаційних документів;
  • приймаючи участь в перемовинах, збираючи пропозиції;
  • структуруючи партнерства;
  • приймаючи участь в due diligence;
  • координуючи роботу сторін та інших учасників процесу (юристів, аудиторів та ін.);
  • приймаючи участь в піготовці і підписанні акціонерних угод і закритті угод. 
  Ми надаємо всі консультації фінансового радника «на українській стороні» при організації IPO і приватних розміщень на закордонних ринках, працюємо пліч-о-пліч з іншими учасниками процесу, робимо для клієнта весь процес максимально легким, швидким та комфортним.
 • Залучення боргового капіталу
  Ми готуємо проект (кейс) по залученню капіталу, обраховуємо різні варіанти, в результаті чого знаходимо оптимальний варіант для клієнта і постачальника капіталу.
   
  Прагнучи зробити весь процес залучення капіталу максимально легким, швидким і комфортним для клієнта, ми максимально переключаємо на себе процес роботи та спілкування з кредитними інституціями (міжнародними фінансовими організаціями, комерційними банками).
   
  Ми беремось і здійснюємо на високому рівні процеси підготовки і розміщення корпоративних облігацій при наявності сприятливих умов на ринку для даного інструменту корпоративного фінансування.
 • Корпоративний консалтинг
  Ми бачимо створення вартості основним мірилом бажаного результату, допомагаємо і підтримуємо своїх клієнтів на шляху створення вартості. 
   
  Ми акумулюємо талант та досвід нашої компанії, що дозволяє нам генерувати велику кількість актуальних ідей, використовувати нестандартні, індивідуальні підходи для вирішення задач, які стоять перед клієнтом, та створити і впровадити чіткий план їх дисциплінованого виконання.    
   
 • Стратегічний консалтинг
  В силу накопиченого досвіду і можливості спостереження за багатьма бізнесами в різних секторах, ми розуміємо, що тільки компанії, стратегії яких направлені на:
  • стійкий розвиток (sustainability)
  • лідерство і ефективний ріст (leadership & efficient growth)
  • здатність сприймати і швидко реагувати на зміни в світі, який постійно ускладнюється (agility)
  мають високі шанси досягти успіху на відкритому ринку. 

  Мозаік допомагає менеджменту виявити і оцінити можливості розробки стратегії, що направлена на довгостроковий успіх, а також приймає участь у виконанні рішень на рівні фінансового радника.
 • Управління проектом або компанією
  Ми усвідомлюємо, що ніяке стратегічне рішення не буде ефективним, якщо не буде достатньої дисципліни при його втіленні в життя. 
   
  Наші спеціалісти володіють унікальним досвідом в ефективному відбудовуванні, контролі і координації процесів впровадження управлінських рішень, що робить нашу участь в управлінні проектом або компанією на рівні ради директорів виграшним для компанії та її власників.
 • Виділеня та дивестиції
  В результаті глибокого і ретельного аналізу Вашого бізнесу і його порівняння з доступними даними про бізнес конкурентів, ми допоможемо виділити непрофільні для Вашого бізнесу активи, які тільки відволікають Ваші ресурси і не дозволяють в повній мірі сконцентруватись на реалізації потенціалу росту у Вашому основному бізнесі, і готові повністю виконати весь процес продажу таких активів з урахуванням поточної ринкової ситуації.
 • Оцінка бізнесу і надання справедливої оцінки
  Ми глибоко вивчаємо специфіку сектору, в якому працює наш клієнт, і розуміємо наскільки важливе знання такої специфіки при оцінці бізнесу. Наші спеціалісти володіють всіма необхідними знаннями, аналітичними навиками і досвідом для того, щоб виконати якісну оцінку бізнесу або компанії (Valuation).
   
  Виконуючи справедливу оцінку (Fairness Opinion), ми допоможемо Вам побачити, наскільки адекватна і справедлива оцінка бізнесу, запропонована Вам Вашим контрагентом, на яких припущеннях вона базується і, в кінцевому підсумку, наскільки запропонована Вам угода може бути вигідна або руйнівна для Вашого добробуту. Наш широкий досвід договірної роботи, знання практик, які існують на ринку, та той підхід, який ми сповідуємо: діяти виключно в інтересах клієнта, дають нам можливість надавати справедливу оцінку договорів і будь-яких інших документів, на підставі яких виникає розподіл капіталу, на високому професійному рівні задля значної користі для клієнта. 
 • Реструктуризації
  Ми допомагаємо менеджменту компаній, які мають великий борг на своїх балансах, зберегти і примножити вартість бізнесу для акціонерів з урахуванням наступних факторів:
  • ринкового та конкурентного оточення, яке склалось в галузі їх присутності;
  • поточних оцінок бізнесів компаній-конкурентів і тотожних компаній, що працюють на інших ринках;
  • необхідності розробки реалістичного бізнес-плану на основі консервативних припущень; 
  • необхідності глибокого розуміння структури активів компанії, здатності кожного виду активів генерувати достатній грошовий потік в майбутньому і забезпечувати достатній рівень прибутковості на вкладений капітал;
  • необхідності розуміння всіх альтернатив, які є у даного бізнесу, та можливості їх реалізації. 
  Приймаючи участь в реструктуризації, ми розуміємо, що фундаментальними факторами в цьому випадку є: розробка реалістичних перспектив, твереза оцінка і дисципліна у виконанні наміченого плану, а саме вони і складають запоруку успіху в даному процесі.
НАВЕРХ